משולם שיק

משולם שיק

  • מקור מידע
    Вахштейн "Надгробия старинных еврейских кладбищ Вены"

כתבות

Family tree


משולם שיק

( - 16201620 רגיל
1619 יל
ה שפ עברי
, פרגה)


( - 16201620 רגיל
1619 יל
ה שפ עברי
, Wien)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך