ולדימיר יופה

ולדימיר יופה

ולדימיר יופה
  • הערות
    Академик, российский микробиолог, иммунолог и эпидемиолог.

Family tree


ולדימיר יופה

(פברואר 14, 1898פברואר 14, 1898 רגיל
פברואר 2, 1898 יל
כב שבט ה תרנח עברי
, Mglin - )


(דבינסק - )


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
- 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, ישראל)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך