ודים מקרביץ'

ודים מקרביץ'

ודים מקרביץ'

כתבות

Family tree


ודים מקרביץ'

(about 1924about 1924 רגיל
about 1923 יל
about ה תרפד עברי
- )


(דצמבר 11, 1953דצמבר 11, 1953 רגיל
נובמבר 28, 1953 יל
ה טבת ה תשיד עברי
, מוסקבה - )


(יוני 29, 1962יוני 29, 1962 רגיל
יוני 16, 1962 יל
כז סיוון ה תשכב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש מיכאל גלוז. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך