Klara Fridman

Klara Fridman

Klara Fridman
  • הערות
    место рождения:Молдова, Кишинёв

כתבות

Family tree


Klara Fridman

(19551955 רגיל
1954 יל
ה תשטו עברי
- )


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- )


(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- )


(19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
- )


(19911991 רגיל
1990 יל
ה תשנא עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Zalina Moshkovich. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך