גיטל

גיטל

גיטל

כתבות

Family tree


גיטל

(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
- )


(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
, Velizh - 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, Riga)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך