Sidney Glak

Sidney Glak

Sidney  Glak

כתבות

Family tree


Sidney Glak

(מאי 10, 1911מאי 10, 1911 רגיל
אפריל 27, 1911 יל
יב אייר ה תרעא עברי
, ברלין - יולי 25, 2014יולי 25, 2014 רגיל
יולי 12, 2014 יל
כז תמוז ה תשעד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך