Braina Kopylkova (Pruslina)

Braina Kopylkova (Pruslina)

Braina Kopylkova (Pruslina)

כתבות

Family tree


Braina Kopylkova (Pruslina)

(about 1880about 1880 רגיל
about 1879 יל
about ה תרמ עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(about 1880about 1880 רגיל
about 1879 יל
about ה תרמ עברי
- )


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- about 1970about 1970 רגיל
about 1969 יל
about ה תשל עברי
)


(19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
- about 1985about 1985 רגיל
about 1984 יל
about ה תשמה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך