Avital

Avital

Avital

כתבות

Family tree


Avital

(יוני 12, 1985יוני 12, 1985 רגיל
מאי 30, 1985 יל
כג סיוון ה תשמה עברי
, Днепр - )


(נובמבר 1, 1948נובמבר 1, 1948 רגיל
אוקטובר 19, 1948 יל
כט תשרי ה תשט עברי
, Днепр - )


(מאי 15, 1955מאי 15, 1955 רגיל
מאי 2, 1955 יל
כג אייר ה תשטו עברי
, Днепр - )


(נובמבר 1, 1979נובמבר 1, 1979 רגיל
אוקטובר 19, 1979 יל
יא חשוון ה תשמ עברי
, Vien - )


(אוקטובר 14, 2007אוקטובר 14, 2007 רגיל
אוקטובר 1, 2007 יל
ב חשוון ה תשסח עברי
- )


(יוני 17, 2011יוני 17, 2011 רגיל
יוני 4, 2011 יל
טו סיוון ה תשעא עברי
, Днепр - )


(ינואר 21, 2015ינואר 21, 2015 רגיל
ינואר 8, 2015 יל
א שבט ה תשעה עברי
, Izrail, Ierusalim - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך