Irina Laskari

Irina Laskari

כתבות

Family tree


Irina Laskari

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
- 19711971 רגיל
1970 יל
ה תשלא עברי
)


(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
- )


(18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, Tiflis - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, סנקט פטרבורג)


(ספטמבר 12, 1913ספטמבר 12, 1913 רגיל
אוגוסט 30, 1913 יל
י אלול ה תרעג עברי
, סנקט פטרבורג - מרץ 6, 1982מרץ 6, 1982 רגיל
פברואר 21, 1982 יל
יא אדר ה תשמב עברי
, מוסקבה)


(19361936 רגיל
1935 יל
ה תרצו עברי
, סנקט פטרבורג - 20092009 רגיל
2008 יל
ה תשסט עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך