Larisa Golubkina

Larisa Golubkina

כתבות

Family tree


Larisa Golubkina

(19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, מוסקבה - )


(19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, מוסקבה - )


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, מוסקבה - 19871987 רגיל
1986 יל
ה תשמז עברי
, Riga)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך