ליברמן

ליברמן

ליברמן

כתבות

Family tree


ליברמן

(ינואר 9, 1969ינואר 9, 1969 רגיל
דצמבר 27, 1968 יל
יט טבת ה תשכט עברי
, Vyatka - )


(פברואר 28, 1943פברואר 28, 1943 רגיל
פברואר 15, 1943 יל
כג אדר ה תשג עברי
, Perm - )


(מאי 4, 1942מאי 4, 1942 רגיל
אפריל 21, 1942 יל
יז אייר ה תשב עברי
- )


(יולי 16, 1970יולי 16, 1970 רגיל
יולי 3, 1970 יל
יב תמוז ה תשל עברי
- )


(דצמבר 12, 2005דצמבר 12, 2005 רגיל
נובמבר 29, 2005 יל
יא כסלו ה תשסו עברי
, Moscow - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Olʹga Liberman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך