Hermann Einstein

Hermann Einstein

Family tree


Hermann Einstein

(אוגוסט 30, 1847אוגוסט 30, 1847 רגיל
אוגוסט 18, 1847 יל
יח אלול ה תרז עברי
, Buchau - אוקטובר 10, 1902אוקטובר 10, 1902 רגיל
ספטמבר 27, 1902 יל
ט תשרי ה תרסג עברי
, Milan)


(אפריל 16, 1808אפריל 16, 1808 רגיל
אפריל 4, 1808 יל
יט ניסן ה תקסח עברי
, Buchau - נובמבר 21, 1868נובמבר 21, 1868 רגיל
נובמבר 9, 1868 יל
ז כסלו ה תרכט עברי
, Ulm)


(יולי 3, 1814יולי 3, 1814 רגיל
יוני 21, 1814 יל
טו תמוז ה תקעד עברי
, Kappel - אוגוסט 20, 1887אוגוסט 20, 1887 רגיל
אוגוסט 8, 1887 יל
ל אב ה תרמז עברי
, Ulm)


(פברואר 8, 1858פברואר 8, 1858 רגיל
ינואר 27, 1858 יל
כד שבט ה תריח עברי
, Kannshtadt - פברואר 20, 1920פברואר 20, 1920 רגיל
פברואר 7, 1920 יל
א אדר ה תרפ עברי
, Берлин)


(מרץ 14, 1879מרץ 14, 1879 רגיל
מרץ 2, 1879 יל
יט אדר ה תרלט עברי
, Ulm - אפריל 18, 1955אפריל 18, 1955 רגיל
אפריל 5, 1955 יל
כו ניסן ה תשטו עברי
, Princeton)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש . הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך