מורדכי אברבק

מורדכי אברבק

מורדכי אברבק
  • מקור מידע
    Архивные документы

כתבות

Family tree


מורדכי אברבק

(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- 19931993 רגיל
1992 יל
ה תשנג עברי
, ישראל)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Feldov. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך