רפי

רפי

רפי

כתבות

Family tree


רפי

(18701870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
, דבינסק - 18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
, דבינסק)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך