הלוי (הורוביץ)

הלוי (הורוביץ)

הלוי (הורוביץ)

כתבות

Family tree


הלוי (הורוביץ)

(about 1445about 1445 רגיל
about 1445 יל
about ה רה עברי
- 15141514 רגיל
1514 יל
ה רעד עברי
, פרגה)


(14351435 רגיל
1435 יל
ה קצה עברי
- 15061506 רגיל
1506 יל
ה רסו עברי
)


(14351435 רגיל
1435 יל
ה קצה עברי
- 15101510 רגיל
1510 יל
ה רע עברי
)


(about 1446about 1446 רגיל
about 1446 יל
about ה רו עברי
- 15151515 רגיל
1515 יל
ה רעה עברי
, פרגה)


(about 1468about 1468 רגיל
about 1468 יל
about ה רכח עברי
, פרגה - אוגוסט 16, 1545אוגוסט 26, 1545 רגיל
אוגוסט 16, 1545 יל
ח אלול ה שה עברי
)


(about 1480about 1480 רגיל
about 1480 יל
about ה רמ עברי
, פרגה - about 1555about 1555 רגיל
about 1555 יל
about ה שטו עברי
, פרגה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך