(Avraham) Ichak Lejb Pasternak

(Avraham) Ichak Lejb Pasternak

כתבות

Family tree


(Avraham) Ichak Lejb Pasternak

(מרץ 22, 1862מרץ 22, 1862 רגיל
מרץ 10, 1862 יל
כ אדר_ב׳ ה תרכב עברי
, אודסה - מאי 31, 1945מאי 31, 1945 רגיל
מאי 18, 1945 יל
יט סיוון ה תשה עברי
, Oxford)


(18131813 רגיל
1812 יל
ה תקעג עברי
- 18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
, אודסה)


( - אודסה)


(18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
, אודסה - אוגוסט 23, 1939אוגוסט 23, 1939 רגיל
אוגוסט 10, 1939 יל
ח אלול ה תרצט עברי
)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, מוסקבה - 19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
, Peredelkino)


(18931893 רגיל
1892 יל
ה תרנג עברי
, מוסקבה - 19821982 רגיל
1981 יל
ה תשמב עברי
)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, מוסקבה - 19931993 רגיל
1992 יל
ה תשנג עברי
, Oxford)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, מוסקבה - 19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
, Oxford)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך