לאה

כתבות

Family tree


לאה

(17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
- 18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
)


(18081808 רגיל
1807 יל
ה תקסח עברי
- 18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
)


(18091809 רגיל
1808 יל
ה תקסט עברי
- 18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
)


(18111811 רגיל
1810 יל
ה תקעא עברי
- 18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
)


(18151815 רגיל
1814 יל
ה תקעה עברי
- 18421842 רגיל
1841 יל
ה תרב עברי
)


( - 18421842 רגיל
1841 יל
ה תרב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך