אינה Zuikova

אינה Zuikova

אינה Zuikova
  • הערות
    место рождения:Russland, Orel

כתבות

Family tree


אינה Zuikova

(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
- )


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- )


(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש מיכאל Polonskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך