צ'זארה מודיליאני

כתבות

Family tree


צ'זארה מודיליאני

(18351835 רגיל
1834 יל
ה תקצה עברי
, Livorno - Livorno)


(18131813 רגיל
1812 יל
ה תקעג עברי
, Livorno - )


(Livorno - )


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
, Livorno - 19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
, Florence)


(18721872 רגיל
1871 יל
ה תרלב עברי
, Livorno - Florence)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Shamaja Reciker. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך