Christian Charlotte Deleval

Christian Charlotte Deleval

Christian Charlotte Deleval

כתבות

Family tree


Christian Charlotte Deleval

(אפריל 12, 1928אפריל 12, 1928 רגיל
מרץ 30, 1928 יל
כב ניסן ה תרפח עברי
, - מאי 28, 2004מאי 28, 2004 רגיל
מאי 15, 2004 יל
ח סיוון ה תשסד עברי
, Саратога, Калифорния)


(אוקטובר 29, 1903אוקטובר 29, 1903 רגיל
אוקטובר 16, 1903 יל
ח חשוון ה תרסד עברי
, Riga - אוגוסט 2, 1978אוגוסט 2, 1978 רגיל
יולי 20, 1978 יל
כח תמוז ה תשלח עברי
, Los-Angeles)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך