Michail

Michail

Michail

כתבות

Family tree


Michail

(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
, Sevastopol - )


(אוגוסט 7, 1818אוגוסט 7, 1818 רגיל
יולי 26, 1818 יל
ה אב ה תקעח עברי
, Sevastopol - 18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
)


(18301830 רגיל
1829 יל
ה תקצ עברי
- 18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
, Sevastopol)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך