Conrad Nicholson Hilton

Conrad Nicholson Hilton

Conrad Nicholson Hilton

כתבות

Family tree


Conrad Nicholson Hilton

(יולי 6, 1926יולי 6, 1926 רגיל
יוני 23, 1926 יל
כד תמוז ה תרפו עברי
- פברואר 5, 1969פברואר 5, 1969 רגיל
ינואר 23, 1969 יל
יז שבט ה תשכט עברי
, Los Angeles County, California)


(פברואר 27, 1932פברואר 27, 1932 רגיל
פברואר 14, 1932 יל
כ אדר ה תרצב עברי
, London - מרץ 23, 2011מרץ 23, 2011 רגיל
מרץ 10, 2011 יל
יז אדר_ב׳ ה תשעא עברי
, Los-Angeles)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך