יעקוב

יעקוב

יעקוב

כתבות

Family tree


יעקוב

(מאי, 1941מאי, 1941 רגיל
אפריל, 1941 יל
אייר ה תשא עברי
, אולבסק - יוני 24, 1956יוני 24, 1956 רגיל
יוני 11, 1956 יל
טו תמוז ה תשטז עברי
, Penza)


(יוני 24, 1915יוני 24, 1915 רגיל
יוני 11, 1915 יל
יב תמוז ה תרעה עברי
, אולבסק - ינואר 27, 2011ינואר 27, 2011 רגיל
ינואר 14, 2011 יל
כב שבט ה תשעא עברי
)


(אפריל 30, 1919אפריל 30, 1919 רגיל
אפריל 17, 1919 יל
ל ניסן ה תרעט עברי
, Житомир - מרץ 17, 2007מרץ 17, 2007 רגיל
מרץ 4, 2007 יל
כז אדר ה תשסז עברי
, Penza)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Sergey Krivoshey. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך