Arkadij Vysockij

Arkadij Vysockij

כתבות

Family tree


Arkadij Vysockij

(נובמבר 29, 1962נובמבר 29, 1962 רגיל
נובמבר 16, 1962 יל
ב כסלו ה תשכג עברי
- )


(ינואר 25, 1938ינואר 25, 1938 רגיל
ינואר 12, 1938 יל
כג שבט ה תרצח עברי
, מוסקבה - יולי 25, 1980יולי 25, 1980 רגיל
יולי 12, 1980 יל
יב אב ה תשמ עברי
, מוסקבה)


(אוגוסט 16, 1939אוגוסט 16, 1939 רגיל
אוגוסט 3, 1939 יל
א אלול ה תרצט עברי
- )


(19921992 רגיל
1991 יל
ה תשנב עברי
, מוסקבה - )


(ינואר 12, 2003ינואר 12, 2003 רגיל
דצמבר 30, 2002 יל
ט שבט ה תשסג עברי
, מוסקבה - )


(20042004 רגיל
2003 יל
ה תשסד עברי
, מוסקבה - )


(19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
, מוסקבה - )


(19871987 רגיל
1986 יל
ה תשמז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך