Hina

כתבות

Family tree


Hina

(17481748 רגיל
1747 יל
ה תקח עברי
, Vilno - 18061806 רגיל
1805 יל
ה תקסו עברי
, פינסק-קרלין)


(17201720 רגיל
1719 יל
ה תפ עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Vilno)


(17241724 רגיל
1723 יל
ה תפד עברי
, Kejdany - 17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Vilno)


(17351735 רגיל
1734 יל
ה תצה עברי
, Vilno - 18031803 רגיל
1802 יל
ה תקסג עברי
, פינסק-קרלין)


(17651765 רגיל
1764 יל
ה תקכה עברי
, פינסק-קרלין - )


(17701770 רגיל
1769 יל
ה תקל עברי
, פינסק-קרלין - )


( - פינסק-קרלין)


(פינסק-קרלין - 18361836 רגיל
1835 יל
ה תקצו עברי
, פינסק-קרלין)


(17801780 רגיל
1779 יל
ה תקמ עברי
, פינסק-קרלין - 18501850 רגיל
1849 יל
ה תרי עברי
)


(17901790 רגיל
1789 יל
ה תקנ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך