לנדוברג

לנדוברג

לנדוברג
  • הערות
    Умерла от крупа.
  • מקור מידע
    Сэр Исайя Берлин "Ицхак Саде"

כתבות

Family tree


לנדוברג

(about 1914about 1914 רגיל
about 1913 יל
about ה תרעד עברי
, Riga - about 1919about 1919 רגיל
about 1918 יל
about ה תרעט עברי
, Feodosiya)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, לובלין - 19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, תל אביב)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
- 19541954 רגיל
1953 יל
ה תשיד עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך