וואלנטין פלוצ'ק

וואלנטין פלוצ'ק

Family tree


וואלנטין פלוצ'ק

(אוגוסט 24, 1906אוגוסט 24, 1906 רגיל
אוגוסט 11, 1906 יל
ג אלול ה תרסו עברי
, דבינסק - אוגוסט 17, 2002אוגוסט 17, 2002 רגיל
אוגוסט 4, 2002 יל
ט אלול ה תשסב עברי
, מוסקבה)


(בוריסוב - )


(נובמבר 13, 1878נובמבר 13, 1878 רגיל
נובמבר 1, 1878 יל
יז חשוון ה תרלט עברי
, דבינסק - before 1955before 1955 רגיל
before 1954 יל
before ה תשטו עברי
, מוסקבה)


(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
- 20032003 רגיל
2002 יל
ה תשסג עברי
, מוסקבה)


(ינואר 13, 1938ינואר 13, 1938 רגיל
דצמבר 31, 1937 יל
יא שבט ה תרצח עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך