Svetlana Pasamanik Samurina

Svetlana Pasamanik Samurina

כתבות

Family tree


Svetlana Pasamanik Samurina

(19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Kazan - )


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, סלונים - 19801980 רגיל
1979 יל
ה תשמ עברי
, Kazan)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, Lemeshevichi - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Kazan)


(19721972 רגיל
1971 יל
ה תשלב עברי
, Kazan - )


(19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
, Kazan - )


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך