Chaya Burman

Chaya Burman

כתבות

Family tree


Chaya Burman

(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, Lemeshevichi - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Kazan)


(Lemeshevichi - 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kazan)


( - כח תמוז ה תרסו עברייולי 21, 1906 רגיל
יולי 8, 1906 יל
כח תמוז ה תרסו עברי
, פינסק-קרלין)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, סלונים - 19801980 רגיל
1979 יל
ה תשמ עברי
, Kazan)


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Kazan - 19981998 רגיל
1997 יל
ה תשנח עברי
, באר שבע)


(19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Kazan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך