Galina Stelmah

Galina Stelmah

Galina Stelmah
  • הערות
    место рождения:Россия Омск

כתבות

Family tree


Galina Stelmah

(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
- )


(19511951 רגיל
1950 יל
ה תשיא עברי
- )


(19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vera Sorokina. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך