Evgeniya Marshak

Evgeniya Marshak

כתבות

Family tree


Evgeniya Marshak

(נובמבר 18, 1918נובמבר 18, 1918 רגיל
נובמבר 5, 1918 יל
יד כסלו ה תרעט עברי
, סנקט פטרבורג - דצמבר 11, 1986דצמבר 11, 1986 רגיל
נובמבר 28, 1986 יל
ט כסלו ה תשמז עברי
, סנקט פטרבורג)


(ספטמבר 9, 1885ספטמבר 9, 1885 רגיל
אוגוסט 28, 1885 יל
כט אלול ה תרמה עברי
, Vitebsk - מרץ 5, 1944מרץ 5, 1944 רגיל
פברואר 21, 1944 יל
י אדר ה תשד עברי
, מוסקבה)


( - יוני 25, 1956יוני 25, 1956 רגיל
יוני 12, 1956 יל
טז תמוז ה תשטז עברי
, סנקט פטרבורג)


(אוקטובר 6, 1916אוקטובר 6, 1916 רגיל
ספטמבר 23, 1916 יל
ט תשרי ה תרעז עברי
, Penza - פברואר 22, 2000פברואר 22, 2000 רגיל
פברואר 9, 2000 יל
טז אדר ה תשס עברי
, סנקט פטרבורג)


(אוקטובר 6, 1941אוקטובר 6, 1941 רגיל
ספטמבר 23, 1941 יל
טו תשרי ה תשב עברי
, Berezniki, Permskoj Obl. - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך