יווגניה גולוב (סקריפניק)

יווגניה גולוב (סקריפניק)

יווגניה גולוב (סקריפניק)

כתבות

Family tree


יווגניה גולוב (סקריפניק)

(about 1950about 1950 רגיל
about 1949 יל
about ה תשי עברי
- )


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- 19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
)


(about 1910about 1910 רגיל
about 1909 יל
about ה תרע עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך