גרשל יזרניצקי

גרשל יזרניצקי

גרשל יזרניצקי
  • הערות
    перед депортацией жил в Изабелине
  • מקור מידע
    Лист свидельских показаний Яд ваШем Рахель Изерницкой

כתבות

Family tree


גרשל יזרניצקי

( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך