מיכל ויצמן

מיכל ויצמן

מיכל ויצמן

כתבות

Family tree


מיכל ויצמן

(יוני 15, 1924יוני 15, 1924 רגיל
יוני 2, 1924 יל
יג סיוון ה תרפד עברי
, תל אביב - אפריל 24, 2005אפריל 24, 2005 רגיל
אפריל 11, 2005 יל
טו ניסן ה תשסה עברי
, Caesarea)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
, London - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך