Abram Avraham Gutman Gutmann

Abram Avraham Gutman Gutmann

Abram Avraham Gutman Gutmann

כתבות

Family tree


Abram Avraham Gutman Gutmann

(מרץ 19, 1886מרץ 19, 1886 רגיל
מרץ 7, 1886 יל
יב אדר_ב׳ ה תרמו עברי
, Kishinev ,Lvov - )


(דצמבר 16, 1878דצמבר 16, 1878 רגיל
דצמבר 4, 1878 יל
כ כסלו ה תרלט עברי
, דיסנה - 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך