סימה שבד

סימה שבד

  • הערות
    Антокольская мещанка. (Антоколе (Антакальнис) - пригород Вильно.) Брак с Менделем Мессерером 19 января 1895 года в Вильно.

כתבות

Family tree


סימה שבד

(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
, Antokole, Prigorod Vilno - יולי 1, 1929יולי 1, 1929 רגיל
יוני 18, 1929 יל
כג סיוון ה תרפט עברי
, מוסקבה)


(about 1819about 1819 רגיל
about 1818 יל
about ה תקעט עברי
- )


(18191819 רגיל
1818 יל
ה תקעט עברי
, דולהינוב והסביבה - )


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
, דולהינוב והסביבה - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Kinel-Cherkassy)


(יולי 26, 1895יולי 26, 1895 רגיל
יולי 14, 1895 יל
ה אב ה תרנה עברי
, Antokole, Prigorod Vilno - 19041904 רגיל
1903 יל
ה תרסד עברי
, Antokole, Prigorod Vilno)


(מרץ 10, 1897מרץ 10, 1897 רגיל
פברואר 26, 1897 יל
ו אדר_ב׳ ה תרנז עברי
, Snipishki, Predmeste Vilno - 19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
, מוסקבה)


(ינואר 27, 1899ינואר 27, 1899 רגיל
ינואר 15, 1899 יל
טז שבט ה תרנט עברי
, Antokole, Prigorod Vilno - אוגוסט 8, 1957אוגוסט 8, 1957 רגיל
יולי 26, 1957 יל
יא אב ה תשיז עברי
, מוסקבה)


(ינואר 1, 1901ינואר 1, 1901 רגיל
דצמבר 19, 1900 יל
י טבת ה תרסא עברי
- 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


(מרץ 4, 1902מרץ 4, 1902 רגיל
פברואר 19, 1902 יל
כה אדר ה תרסב עברי
, Vilno - ינואר 27, 1993ינואר 27, 1993 רגיל
ינואר 14, 1993 יל
ה שבט ה תשנג עברי
, מוסקבה)


(נובמבר 19, 1903נובמבר 19, 1903 רגיל
נובמבר 6, 1903 יל
כט חשוון ה תרסד עברי
, Vilno - מרץ 7, 1992מרץ 7, 1992 רגיל
פברואר 23, 1992 יל
ב אדר_ב׳ ה תשנב עברי
, מוסקבה)


(יוני 4, 1906יוני 4, 1906 רגיל
מאי 22, 1906 יל
יא סיוון ה תרסו עברי
, מוסקבה - פברואר 27, 1963פברואר 27, 1963 רגיל
פברואר 14, 1963 יל
ג אדר ה תשכג עברי
, מוסקבה)


(אוגוסט 27, 1908אוגוסט 27, 1908 רגיל
אוגוסט 14, 1908 יל
ל אב ה תרסח עברי
, מוסקבה - 20042004 רגיל
2003 יל
ה תשסד עברי
, London)


(אפריל 11, 1911אפריל 11, 1911 רגיל
מרץ 29, 1911 יל
יג ניסן ה תרעא עברי
- יולי 24, 1941יולי 24, 1941 רגיל
יולי 11, 1941 יל
כט תמוז ה תשא עברי
, מוסקבה)


(19181918 רגיל
1917 יל
ה תרעח עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך