Aleksej Vysockij

Aleksej Vysockij

כתבות

Family tree


Aleksej Vysockij

(19191919 רגיל
1918 יל
ה תרעט עברי
- 19771977 רגיל
1976 יל
ה תשלז עברי
)


(אפריל 25, 1889אפריל 25, 1889 רגיל
אפריל 13, 1889 יל
כד ניסן ה תרמט עברי
, ברסט - 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, מוסקבה)


(נובמבר 28, 1891נובמבר 28, 1891 רגיל
נובמבר 16, 1891 יל
כז חשוון ה תרנב עברי
, ז'יטומיר - 19701970 רגיל
1969 יל
ה תשל עברי
)


( - 20082008 רגיל
2007 יל
ה תשסח עברי
)


(19451945 רגיל
1944 יל
ה תשה עברי
- 19921992 רגיל
1991 יל
ה תשנב עברי
, מוסקבה)


(19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך