Andrei

Andrei

Andrei

כתבות

Family tree


Andrei

(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, Athens - יוני 8, 1976יוני 8, 1976 רגיל
מאי 26, 1976 יל
י סיוון ה תשלו עברי
, Athens)


(מרץ 23, 1887מרץ 23, 1887 רגיל
מרץ 11, 1887 יל
כז אדר ה תרמז עברי
- פברואר 11, 1920פברואר 11, 1920 רגיל
ינואר 29, 1920 יל
כב שבט ה תרפ עברי
, Athens)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Athens)


(about 1910about 1910 רגיל
about 1909 יל
about ה תרע עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך