Andrei

Andrei

Andrei

כתבות

Family tree


Andrei

(מרץ 23, 1887מרץ 23, 1887 רגיל
מרץ 11, 1887 יל
כז אדר ה תרמז עברי
- פברואר 11, 1920פברואר 11, 1920 רגיל
ינואר 29, 1920 יל
כב שבט ה תרפ עברי
, Athens)


(ינואר 13, 1848ינואר 13, 1848 רגיל
ינואר 1, 1848 יל
ח שבט ה תרח עברי
- אוגוסט 25, 1915אוגוסט 25, 1915 רגיל
אוגוסט 12, 1915 יל
טו אלול ה תרעה עברי
)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Athens)


(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
, Odessa - ינואר 14, 1920ינואר 14, 1920 רגיל
ינואר 1, 1920 יל
כג טבת ה תרפ עברי
, Athens)


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, Athens - יוני 8, 1976יוני 8, 1976 רגיל
מאי 26, 1976 יל
י סיוון ה תשלו עברי
, Athens)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך