Igor Shihman

Igor Shihman

כתבות

Family tree


Igor Shihman

(אוקטובר 16, 1948אוקטובר 16, 1948 רגיל
אוקטובר 3, 1948 יל
יג תשרי ה תשט עברי
, Vapnyarka, Ukraina - )


(ינואר 21, 1924ינואר 21, 1924 רגיל
ינואר 8, 1924 יל
טו שבט ה תרפד עברי
, Vapnyarka, Ukraina - דצמבר 15, 2015דצמבר 15, 2015 רגיל
דצמבר 2, 2015 יל
ג טבת ה תשעו עברי
, Izrail, Ramat-Gan)


(מאי 26, 1927מאי 26, 1927 רגיל
מאי 13, 1927 יל
כד אייר ה תרפז עברי
, Tomashpil - )


(יוני 12, 1959יוני 12, 1959 רגיל
מאי 30, 1959 יל
ו סיוון ה תשיט עברי
, Moscow - )


(דצמבר 9, 1982דצמבר 9, 1982 רגיל
נובמבר 26, 1982 יל
כג כסלו ה תשמג עברי
, Moscow - )


(אוגוסט 28, 1988אוגוסט 28, 1988 רגיל
אוגוסט 15, 1988 יל
טו אלול ה תשמח עברי
, Moscow - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך