Thea Goldstine

Thea Goldstine

Thea Goldstine
  • הערות
    Психолог

כתבות

Family tree


Thea Goldstine

(19441944 רגיל
1943 יל
ה תשד עברי
- )


( - 20002000 רגיל
1999 יל
ה תשס עברי
)


(מאי 10, 1911מאי 10, 1911 רגיל
אפריל 27, 1911 יל
יב אייר ה תרעא עברי
, ברלין - יולי 25, 2014יולי 25, 2014 רגיל
יולי 12, 2014 יל
כז תמוז ה תשעד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך