Pejsya Basya

Pejsya Basya

Pejsya Basya

כתבות

Family tree


Pejsya Basya

(17501750 רגיל
1749 יל
ה תקי עברי
, Vilno - דיסנה)


(17201720 רגיל
1719 יל
ה תפ עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Vilno)


(17241724 רגיל
1723 יל
ה תפד עברי
, Kejdany - 17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Vilno)


( - 18001800 רגיל
1799 יל
ה תקס עברי
, דיסנה)


(about 1785about 1785 רגיל
about 1784 יל
about ה תקמה עברי
, דיסנה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך