זבליש אשכנזי

זבליש אשכנזי

זבליש אשכנזי
  • הערות
    Брак в 1564 году.

כתבות

Family tree


זבליש אשכנזי

(ירושלים - )


(14881488 רגיל
1488 יל
ה רמח עברי
, Toledo - מרץ 24, 1575אפריל 3, 1575 רגיל
מרץ 24, 1575 יל
יג ניסן ה שלה עברי
, צפת)


(15721572 רגיל
1572 יל
ה שלב עברי
, צפת - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך