Mendel Pruslin

Mendel Pruslin

Mendel Pruslin

כתבות

Family tree


Mendel Pruslin

(18701870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(about 1870about 1870 רגיל
about 1869 יל
about ה תרל עברי
- )


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- about 1970about 1970 רגיל
about 1969 יל
about ה תשל עברי
)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
- about 1965about 1965 רגיל
about 1964 יל
about ה תשכה עברי
)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- about 1991about 1991 רגיל
about 1990 יל
about ה תשנא עברי
)


(19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
- about 1977about 1977 רגיל
about 1976 יל
about ה תשלז עברי
)


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך