Olan

Olan

Olan

כתבות

Family tree


Olan

(ספטמבר 6, 1896ספטמבר 6, 1896 רגיל
אוגוסט 25, 1896 יל
כח אלול ה תרנו עברי
- נובמבר 2, 1944נובמבר 2, 1944 רגיל
אוקטובר 20, 1944 יל
טז חשוון ה תשה עברי
)


(מרץ 8, 1893מרץ 8, 1893 רגיל
פברואר 24, 1893 יל
כ אדר ה תרנג עברי
- אפריל 21, 1971אפריל 21, 1971 רגיל
אפריל 8, 1971 יל
כו ניסן ה תשלא עברי
)


(מאי 23, 1927מאי 23, 1927 רגיל
מאי 10, 1927 יל
כא אייר ה תרפז עברי
- )


(יולי 19, 1930יולי 19, 1930 רגיל
יולי 6, 1930 יל
כג תמוז ה תרצ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Lev-Arie Ulyanskiy. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך