Ruvim Vysockij

Ruvim Vysockij

Ruvim Vysockij

כתבות

Family tree


Ruvim Vysockij

(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Aleksandr Zaslavskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך