Olga Ivinskaya

Olga Ivinskaya

כתבות

Family tree


Olga Ivinskaya

(19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
, Tambov - 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, מוסקבה)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, מוסקבה - 19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
, Peredelkino)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך