מוריס

מוריס

מוריס

כתבות

Family tree


מוריס

(about 1909about 1909 רגיל
about 1908 יל
about ה תרסט עברי
- )


(about 1882about 1882 רגיל
about 1881 יל
about ה תרמב עברי
- about 1954about 1954 רגיל
about 1953 יל
about ה תשיד עברי
, Chikago)


(about 1884about 1884 רגיל
about 1883 יל
about ה תרמד עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(about 1700about 1700 רגיל
about 1699 יל
about ה תס עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך