יצחק יזרניצקי

יצחק יזרניצקי

יצחק יזרניצקי
  • מקור מידע
    Лист свидельских показаний Яд ваШем Рахель Изерницкой

כתבות

Family tree


יצחק יזרניצקי

(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך