יוסף גוטמן

יוסף גוטמן

יוסף גוטמן
  • הערות
    Иосиф Гутман основал в начале 20-го века в Уфе железно-обрабатывающие мастерские, постепенно превратившиеся в завод, который выпускал различные металлические изделия, например пожарные машины. Из металлообрабатывающих заводов самым крупным был завод Иосифа Иделевича Гутмана с 98 рабочими. Он производил молотилки, сеялки, гидропульты, оборудование крестьянских мельниц, двигатели. В ходе гражданской войны семья Иосифа последовала в эвакуацию на восток вслед за отступающим Колчаком, докатилась до Владивостока и Харбина. Затем все же возвра- тилась в Россию и осела во Владивостоке.

כתבות

Family tree


יוסף גוטמן

( - about 1919about 1919 רגיל
about 1918 יל
about ה תרעט עברי
, Vladivostok)


(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, מוסקבה)


(18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך